Op 25 november 2018 hebben we de Cavalleria Rusticana uitgevoerd in de Ned. Hervormde Kerk in ’s-Hertogenbosch.