Highlights uit de historie van de Vereniging Bossche Opera

In 1961 werd op initiatief van dirigent Coen Ruivekamp een eerste aanzet gegeven voor de oprichting van een amateur-operakoor in de stad ‘s-Hertogenbosch. Met groot enthousiasme en inzet op allerlei fronten lukte het hem om op 9 december 1962 de opera “Der Freischutz”, van von Weber, op de planken te zetten in de toenmalige schouwburg “het Casino te ‘s-Hertogenbosch. Ruivekamp was dirigent, regisseur, decorontwerper en productieleider tegelijk. De uitvoering werd goed ontvangen en in 1963 werd de Vereniging Bossche Opera officieel opgericht en notarieel vastgelegd. De jaren daarna nam het enthousiasme alleen maar toe, zeker ook omdat de kwaliteit van het gebodene aanzienlijk groeide.
In 1969 werd, na enige wisselingen, de heer Jansen als nieuwe dirigent aangetrokken. Onder zijn deskundige muzikale leiding brak er voor de Bossche Opera een nieuw tijdperk aan. In de 25 jaar daarna werd om het jaar een grote verscheidenheid aan opera’s opgevoerd. De Tilburgse operavereniging “Belcanto” was hierbij een jarenlange vaste partner. In 1995 nam Jan Jansen afscheid met de opera “Nabucco” en werd een bijzonder tijdperk afgesloten.
In 1998 werd Jacques Wijnen aangetrokken als vaste koordirigent en muzikaal leider. Eén jaar later werd, samen met het Tilburgse Belcanto, de opera “Mefistofole”, met groot succes opgevoerd ‘s-Hertogenbosch en Tilburg.
In 2000 sloeg de Vereniging Bossche Opera een nieuwe weg in en werd er voor het eerst sinds lange tijd een soloconcert gegeven in de Nederlandse Hervormde Kerk te ‘s-Hertogenbosch, onder muzikale leiding van dirigent Jacques Wijnen. De Vereniging bewees hiermee op eigen kracht en geheel zelfstandig een verantwoord muzikaal programma te kunnen presenteren. Ze koos er voor haar eigen weg te blijven volgen. De 80 leden gingen, onder leiding van een nieuw gekozen bestuur, akkoord met een ambitieus artistiek programma als voorbereiding op de viering van het 40-jarig jubileum.
Dat jaar werd, na een voorjaars-lustrumconcert en een concertreis naar Oostenrijk, als lustrumopera “Il Trovatore” van Verdi opgevoerd in het Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Het bleek een groot succes! Het bestuur van de VBO ging naarstig op zoek naar sponsors die bereid waren meerjarige contracten af te sluiten teneinde voor de stad een eigen operagezelschap met een ambitieus muziekprogramma te kunnen behouden.
In juni 2002 werd het “Requiem” van Verdi uitgevoerd in de Sint Jacobskerk in ‘s-Hertogenbosch, waarvoor de VBO zeer lovende kritieken in de regionale pers mocht ontvangen. Het jaar 2002 werd afgesloten met een najaarsconcert voor de vrienden van de VBO, haar sponsors en een belangstellend publiek.
In 2003 stond een scenische uitvoering van de opera “La Gioconda” op het programma. Met dit magistrale werk nam de VBO afscheid van haar “prima donna” Thea Vermeulen, die met het vertolken van de rol van “La Gioconda” haar opera-carrière beëindigde. Ook nam de VBO afscheid van Jacques Wijnen. De VBO vond in augustus 2002 een nieuwe muzikaal leider in de persoon van Peter Schlamilch. Na diens najaarsconcert werd in 2003 de tijdelijke leiding overgenomen door Ad Broeksteeg.
In 2004 nam Pieter Cox de muzikale leiding over, terwijl Ad Broeksteeg als vaste koorrepetitor werd aangesteld. Onder hun leiding werd een concertante uitvoering van “Cavalleria Rusticana” van Mascagni gerealiseerd in de Nederlands Hervormde Kerk. Ook namen zij samen de scenische uitvoering van de opera “Macbeth” voor 2005 ter hand.
In 2006 volgde er een wisseling van de wacht binnen het bestuur en volgde Ad Broeksteeg Pieter Cox op. Dat jaar bestond de VBO 45 jaar hetgeen werd gevierd met een voorjaarsconcert in de Nederlands Hervormde Kerk in ‘s-Hertogenbosch, gevolgd door een lustrumconcert in het najaar, de concertante opvoering van de opera “Edgar” van Puccini, in het Jheronimus Bosch Art Center in de Brabantse Hoofdstad.
Het jaar 2007 stond in het teken van “Giovanna d’Arco”, een opera van Verdi die in het najaar in een scenische uitvoering vier keer een volle zaal trok in het Theater aan de Parade. De commentaren in de pers spraken van een productie die “muzikaal klopte als een bus” en dichtten het koor kwalificaties toe als “zuiver, alert en energiek zingend, zelfbewust en goed getraind”. Een geweldige opsteker voor alle medewerkers!
In juni van het jaar 2008 stond er een studie/ oefenweekend gepland naar onze Belgische zusterstad Leuven. Van die gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om een operaconcert te verzorgen in het prachtige stadhuis van Leuven. Dit concert werd met groot enthousiasme ontvangen en resulteerde in een uitnodiging van de schepen van cultuur om het niet bij deze ene keer te laten.
In het najaar werd een concert met de naam “Herfstkleuren” uitgevoerd in de Nederlands Hervormde Kerk; er werd een gevarieerde selectie van stukken uit opera’s van diverse componisten gepresenteerd waaronder een voorproefje van de voor 2009 geplande opera “La Sonnambula” van Bellini. In het jaar 2009 werd de productie van de scenische opvoering van de opera “La Sonnambula”van Bellini ter hand genomen waarmee in september gedurende 3 avonden de bezoekers een prachtig muzikaal schouwspel werd bereid. De vaak verrassende regie, de hoge kwaliteit van de solisten en het koor en niet te vergeten het fraaie decor, werden door het enthousiaste publiek hoog gewaardeerd.
In 2010 trad het koor drie maal in de openbaarheid: tijdens een werkweekend in Trier waar het koor werd ontvangen door het gemeentebestuur en een concert verzorgde in de Brunnenhof van de Porta Nigra, tijdens het najaarsconcert Opera Varia in de Hervormde Kerk in ‘s-Hertogenbosch en ter gelegenheid van de manifestatie Bosch’ Winterparadijs, waarbij het koor tegen de achtergrond van de Sint Jans basiliek bij een temperatuur van minus 8° Celsius een Kerstconcert ten gehore bracht.
Het jaar 2011 begon met een grote teleurstelling; als gevolg van de economische crisis was het duidelijk geworden dat ook onze vereniging hierdoor geraakt werd. Er waren onvoldoende financiële middelen om in dit jaar de geplande scenische opvoering van I Puritani uit te voeren. Er werd naarstig gezocht naar een passend en betaalbaar alternatief. Met grote voortvarendheid werd door onze productieleider en onze dirigent in ijltempo een eigen productie Opera Seria/ Opera Festa geschreven die met succes in het theater de Verkadefabriek werd uitgevoerd. Voorts trad het koor op tijdens het koren festival van het Rosmalens Mannenkoor ” Koren op de Rosmolen” in Perron 3. Daarnaast verzorgde het koor vier maal een operaconcert op diverse podia in de stad.
Het hoogtepunt in 2012 was de samenwerking met het Eindhovens mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K:  in november werden 2 concerten verzorgd waar beide koren voltallig acte de présence gaven op het Twee Koren Concert in de Adventskerk te Eindhoven en de Nederlands Hervormde Kerk in ’s-Hertogenbosch.  De dirigent van beide koren, Ad Broeksteeg, wist met de medewerking van de sopraan Esther Putter en Ben Martin Weijand aan de vleugel de ruim 100 zangers naar grote hoogte te stuwen in een tweetal uitverkochte zalen.
In het jubileumjaar 2013 werden we verrast door de uitnodiging van Opera Zuid om in juni de koorpartijen te vertolken bij de opvoering van de opera Tosca op de parade. Met groot enthousiasme werden de koorpartijen ingestudeerd. De uitvoering was een succes: op 25 juni trad VBO in onze eigen stad op voor een duizendkoppig publiek!
Daarnaast trad het koor in de loop van 2013 nog 7 maal op, op diverse podia binnen en buiten de stad met korte operaconcerten (o.a. Sint Jansdag, Winterparadijs, Jubileum KBZON etc).
Helaas werd in de loop van het jaar duidelijk dat ook dit jaar de financiële middelen nog ontoereikend waren om de geplande scenische opvoering van de opera Nabucco te realiseren. Opnieuw werd een beroep gedaan op het incasseringsvermogen van de leden en de creatieve inventiviteit van het artistiek team: met grote voortvarendheid werd evenals in 2011 een eigen productie ontwikkeld. Hiervoor werd teruggegrepen op de hoogtepunten uit de afgelopen 50 jaren die in een verrassend menu werden opgediend onder de naam Opera à la Carte. De uitvoering werd om technische redenen verplaatst naar maart 2014; uit de 2 uitverkochte zalen van de Verkadefabriek bleek dat deze formule een succes was. De jubileum uitvoering werd door het publiek met grote waardering ontvangen.
Kortom: de Vereniging Bossche Opera is na 50 jaar nog springlevend en bruist van enthousiasme! Met vertrouwen beginnen we aan de volgende 50 jaar!
Categorieën: Algemeen